הרשמו לרשימת התפוצה

קבלו עידכונים על פעילויות קרן דפנה

מערכת דיוור אלקטרוני  - אקטיבטרייל

קול קוראת להצעות מחקר על ארגוני נשים וארגונים פמיניסטיים בישראל

17.8.2016

קול קוראת:
קרן דפנה ו-NCJW מזמינות הצעות מחוקרות/ים עם ניסיון במחקר איכותני לביצוע מחקר פעולה משתף בנושא: הישגים עד כה וכיוונים עתידיים לפעולה של ארגונים פמיניסטיים וארגוני נשים בישראל.

 ncjw logo     Dafna Fund logo

 

תקופת המחקר: שנה – החל מספטמבר 2016, כולל כתיבת דו"ח המחקר.

בסיס ההתקשרות - חוקרת עצמאית.

 

דרישות התפקיד:

פניות למחקר אינטנסיבי, ניסיון מוכח בביצוע מחקר איכותני לרבות ראיונות אישיים וקבוצות מיקוד, ניסיון בעבודה משותפת עם חוקרות נוספות, ידע מעמיק בנושא תהליכים בחברה האזרחית בישראל. החוקרת תהיה אחראית לתכנון, ביצוע וכתיבת המחקר.

המעוניינות מתבקשות לשלוח אל: info@dafnafund.org.il (עם הכותרת "הצעות עבור מחקר פעולה משתף"), עד יום חמישי ה-15 בספטמבר 2016:

- הצעת מחקר ראשונית כולל תקציב

- קורות חיים, כולל פירוט הניסיון המחקרי

- דוגמא למחקר איכותני/מחקר פעולה משתף שביצעה

- הצהרה על מידת ואופן מעורבות החוקרת בפעילותם של ארגוני נשים או בשדה הפמיניסטי בישראל (ככל שיש או שהייתה מעורבות כזו)

 

 • מודעה זו מיודעת לכל המינים והמגדרים.
 • שאלות והבהרות לגבי המחקר ותנאי ההעסקה ניתן לקבל אצל חמוטל גורי, מנהלת קרן דפנה, ed@dafnafund.org.il.
 • מועמדות מתאימות תוזמנה לראיון, הראיונות יתקיימו במהלך השבוע האחרון בחודש ספטמבר 2016
 • מצ"ב מסמך רקע המגדיר את מטרות המחקר, שאלות מחקר מרכזיות, קהלי יעד ומשתתפים/ות, היקף המחקר ולוח הזמנים.

 


 

call for proposal gender research

 

הישגים עד כה וכיוונים עתידיים לפעולה של ארגוני נשים וארגונים פמיניסטיים בישראל, מסגרת עבודה למחקר פעולה משתף

 

מחקר הפעולה המשתף בנושא הישגים עד כה וכיוונים עתידיים לפעולה של ארגוני נשים וארגונים פמיניסטיים בישראל הינו פרויקט משותף ל-NCJW וקרן דפנה. מטרת המחקר היא לסייע לשדה הארגונים, לפעילות ולגורמים מממנים בפיתוח אסטרטגיות וביצירת מפת דרכים לקידום שוויון מגדרי בישראל.

 

פרטי ההתקשרות:

 

1. מטרות המחקר

א.      ניתוח הישגים מרכזיים, אתגרים ומגמות בפעילות ארגוני הנשים והזירה הפמיניסטית בישראל במהלך 15 השנים האחרונות.

ב.      הצגת הזדמנויות וכיוונים עתידיים לפעילות ארגוני נשים והזירה הפמיניסטית בחברה בישראל, לרבות תחום הפילנתרופיה.

ג.       עידוד חשיבה יצירתית משותפת כחלק מתהליך המחקר.

ד.      מסקנות המחקר המפורסם יהוו כלי משמעותי עבור תכנון אסטרטגי והתארגנויות חדשות.

 

2. שאלות מחקר מרכזיות

א.      מה הם הנושאים העיקריים שהיו במרכז סדר היום הפמיניסטי בישראל ב-15 השנים האחרונות? האם היו שינויים משמעותיים בנושאי הפעילות במהלך השנים? מה הם ההישגים המרכזיים ואילו תהליכים חברתיים וארגוניים היו משמעותיים ליצירת וקידום הישגים אלו. מה היו החסמים המרכזיים ואילו תהליכים ארגוניים, פוליטיים וחברתיים עמדו בבסיסם?

ב.      מה הם הצרכים, הנושאים המרכזיים והכיוונים האפשריים לקידום השפעה פמיניסטית בעשור הבא.

 

3. היקף המחקר

א.      התקופה אליה יתייחס המחקר: המחקר יתייחס ל-15 השנים האחרונות ולפעילות כיום בישראל. בנוסף ,יחד עם המשתתפות יעסוק המחקר בשאלות, סוגיות והזדמנויות עתידיות. המחקר יכלול התייחסות למחקר שטח על פעילות השדה הפמיניסטי שהתפרסם ב-2002.

ב.      משתתפות/ים וקהלי יעד: המחקר יתייחס למגוון הארגונים והפעילויות, יתייחס לפעילות במגוון הקהילות במרכז ובפריפריה ולרב דוריות. בין המשתתפות/ים:

 

 • מנהלות ורכזות של ארגוני נשים וארגונים פמיניסטיים.
 • נשות ואנשי צוות, מתנדבות/ים וחברות וחברי הנהלה בארגוני נשים וארגונים פמיניסטיים.
 • נשות מקצוע ופעילות בארגונים המפעילים תכניות המיועדות לנשים.
 • בוגרות תכניות מנהיגות ואקטיביזם חברתי.
 • פעילות עצמאיות, בלוגריות ופעילות במדיה חברתית.
 • חוקרות בתכניות ללימודי מגדר, חוקרות המלמדות או פעילות בנושאי נשים, בוגרות תכניות ללימודי מגדר.
 • חברות כנסת.
 • נשים פעילות במגזר הפרטי.
 • פעילות בתקשורת.
 • פילנתרופיות/ים ונשות מקצוע בקרנות בישראל ובחו"ל המשקיעות בקידום שוויון מגדרי ובנשים.

 

4. מתודולוגיה

א. קבוצות מיקוד

ב. ראיונות אישיים וקבוצתיים

ג.  שאלונים

ד.  סקירת ספרות.

ה.  תיעוד קיים של פעילות: קמפיינים, דו"חות הערכה וחומרים שנכתבו במסגרת מהמעבדה לחקר השפעה פמיניסטית של קרן דפנה.

ו.   מסמכים ופרוטוקולים מישיבות ממשלה וכנסת וחקיקה המתייחסת לשוויון מגדרי.

 

5. ועדת היגוי ולווי

 א. את המחקר תלווה ועדת היגוי המורכבת מנציגות מהארגונים השותפים במימון הפרויקט.

 ב. נשות הצוות של קרן דפנה יספקו תמיכה מקצועית, ארגונית ואדמיניסטרטיבית לחוקרת או החוקרות. צוות NCJW יעבוד יחד עם צוות קרן דפנה.

  

6. פרסום המחקר: באחריות קרן דפנה ו-NCJW

 א. הצגת ממצאי ביניים באביב 2017 (באחריות החוקרת)

 ב. פרסום ממצאים ראשוניים בכנס בינלאומי שיתקיים בישראל בסתיו 2017.

 ג. הפצה של דו"ח המחקר הסופי לארגונים, פילנתרופיות/ים, פעילות וחוקרות/ים.

 ד. פרסום עיקרי הממצאים בתקשורת. 

  

7. מסגרת זמנים

 •  ספטמבר 2016: ראיונות אישיים לבחירת החוקר/ת
 •  1 באוקטובר 2016: התחלת תהליך המחקר
 •  אביב 2017: הצגת דו"ח ביניים לוועדת ההיגוי
 •  אוגוסט 2017: הגשת דו"ח המחקר בעברית
 •  ספטמבר 2017: תרגום, עריכה ועיצוב
 •  אוקטובר 2017: פרסום והפצה של ממצאי המחקר
 •  סתיו 2017: הצגת ממצאי המחקר בכנס בינלאומי שיתקיים בישראל

  

8. דו"ח המחקר

 היקף דו"ח המחקר הסופי, כולל נספחים, לא יעלה על 50 עמודים.